Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Quang

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsminhquang@edu.viettel.vn