Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Quang

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội