Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 10 : 16
Năm 2022 : 14.524
 01/10/22  TIN TỨC  233
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ: “ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN LỚP 7” NĂM HỌC 2022-2023
 30/09/22  Giới thiệu  427
TÁC PHẨM "KỂ CHUYỆN VỀ CÔ GIÁO"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS TẢN ĐÀ
 29/09/22  TIN TỨC  488
TÁC PHẨM "NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS YÊN BÀI B
 28/09/22  TIN TỨC  600
TÁC PHẨM "NGƯỜI GIEO NHỮNG ƯỚC MƠ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG
 27/09/22  TIN TỨC  261
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TỔ MÀNG LƯỚI CHUYÊN MÔN CẤP THCS
 27/09/22  TIN TỨC  858
TÁC PHẨM "NGƯỜI CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS CỔ ĐÔ
 26/09/22  TIN TỨC  1117
TÁC PHẨM "NGƯỜI THẦY ĐÁNG QUÝ"- HỌC SINH LỚP 8C TRƯỜNG THCS CHU MINH
 26/09/22  TIN TỨC  321
PHÒNG GDĐT BA VÌ TỔ CHỨC CHẤM THI HỌC SINH GIỎI ĐỢT 1
 24/09/22  TIN TỨC  1115
"CÔ GIÁO- NGƯỜI CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS CAM THƯỢNG
 24/09/22  TIN TỨC  1163
TÁC PHẨM "CÔ GIÁO- NGƯỜI MẸ HIỀN"Học sinh lớp 8C- Trường THCS Cẩm Lĩnh
Video Clip